DZIAŁALNOŚĆ | ACTIVITY

Zajmujemy się wynajmem urokliwie położonego domku całorocznego. Na tym jednak nie kończy się nasza działalność. Poza możliwością skorzystania z domku oferujemy Państwu pomoc w zorganizowaniu odpoczynku, porady, które miejsca warto zobaczyć. Oferujemy dostęp do tras rowerowych, biegowych, spacerowych. Istnieje możliwość przygotowania ogniska. Posiadamy wiele akcesoriów dziecięcych - podstawowe do dyspozycji w domku, pozostałe (zabawki, wanienki, basenik, itp...) jesteśmy w stanie przygotować w uzgodnieniu na Państwa życzenie.

 

We rent a charming cottage all year round. However, our activity does not end there. In addition to the possibility of using a cottage, we offer assistance in organizing rest, advice on places worth seeing. We offer access to bicycle, cross-country and walking routes. There is a possibility to prepare a bonfire. We have many children's accessories - the basic ones available in the house,  others (toys, bathtubs, swimming pool, etc ...) are able to be prepared in consultation at your request.

NASZ CEL | OUR AIM

Chcemy stworzyć miejsce służące nie tylko jedynie do przenocowania. Poza zakwaterowaniem z widokiem na jezioro i przy bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Piaskowej chcielibyśmy móc oferować szereg dodatkowych atrakcji. Rodziny przyjeżdzające do Nas będą mogły skorzystać z rowerów. Na miejscu w domku zawsze aktualne informacje dotyczace okolicznych miejsc. Wkrótce powstaje trasa rowerowa Siekierki-Gryfino, prowadząca głównie nasypem po historycznej linii kolejowej - do trasy spod domku zaledwie 6km!

 

We want to create a place that not only serves to spend the night. In addition to accommodation with a view of the lake and the direct neighborhood of the Puszcza Piaskowa, we would like to be able to offer a number of additional attractions. Families coming to us will be able to use bicycles. On the place in the cottage always up to date information about the surrounding places. Soon the Siekierki-Gryfino cycle route is being built, leading mainly by embankment on the historical railway line - to the route from the cottage just 6 km!

FINDeer 2020