ROWERY | BIKES:

Dysponujemy własną bazą atrakcyjnych tras rowerowych po Polsce oraz po Niemczech, okolice Schwedt - częściowo na bazie istniejących przygotowanych tras rowerowych, ale również uwzględniając te nieopisane. Do dyspozycji mapki, rownież w formie cyfrowej - pliki SHP z możliwością wypożyczenia skonfigurowanego urządzenia nawigującego (25zł/doba).

 

We have our own base of attractive cycling routes around Poland and around Germany, around Schwedt - partly on the basis of existing prepared bicycle routes, but also taking into account those unmarked.  Available maps, also in digital form - SHP files with the possibility of renting a configured navigational device (PLN 25/day).

 

 

INTERESUJĄCE MIEJSCA | PLACES WORTH-SEEING:

Do dyspozycji gości - aktualne informacje na temat okolicznych atrakcji, rekomendowanych punktów gastronomicznych, punktów widokowych, itp.

Poznawanie lokalnej przyrody - posiadamy przewodniki, atlasy przyrodnicze oraz klucze do rozpoznawania roślin i ptaków, do dyspozycji gości

Domek położony jest w Puszczy Piaskowej, pośród pól i łąk, w bliskiej odległości od lasu - 400m, oraz w bliskiej odległości od jezior, najbliższe jez. Mętno - 1200m, jez. Ostrów - 3400m, jez. Morzycko - 7500m

 

At guests' disposal - current information on nearby attractions, recommended gastronomic points, viewpoints, etc.

Getting to know the local nature - we have guides, natural atlases and keys to recognize plants and birds, available to guests

The house is located in the Puszcza Piaskowa, among fields and meadows, in close neighborhood to the forest - 400m, and in close distance to lakes, the nearest lake Mętno - 1200 m, lake Ostrów - 3400 m, lake Morzycko - 7500m

BIEGANIE I SPACERY | RUNNING AND WALKING:

Bezpośrednio z domku Triftberg można wyruszyć w trasy biegowe dowolnego dystansu. Posiadamy bazę kilkunastu tras wg konkretnych długości (5km, 7km, 10km,...),

 

Directly from the Triftberg cottage you can get on tour on cross-country trails of any distance. We have a database of several routes according to specific lengths (5km, 7km, 10km, ...),

FINDeer 2020