WYGON (TRIFT BERG):

Wygon (Trift Berg) – wys. 94,8 m n.p.m., 600 m na płn. od Mętna, ze stokami opadającymi do jeziora, w pobliżu -  wzgórze grodowe, ok. 1 km na płn. od Mętna Małego, przy płd. brzegu jez. Mętno.

 

Wygon (Trift Berg) - height: 94.8 m above sea level, 600 m north from Mętno, with slopes descending to the lake,  near - a  castle hill, approx. 1 km to the north from Mętno Małe, at the southern edge of the lake. 
 

FINDeer 2020