PUSZCZA PIASKOWA:

Jest zwartym kompleksem leśnym, graniczącym bezpośrednio z Odrą, o bogatym urozmaiceniu terenu. Stanowi idealne miejsce do turystyki rowerowej. Pomimo nazwy nie jest suchym obszarem - przeciwnie, znajdziesz tu sporo jeziore, jeziorek i oczek wodnych. Puszcza jest bogata w gatunki drzew i roślin oraz zwierząt- raj dla miłośników przyrody. Na terenie Puszczy Piaskowej znajdują się rezerwaty przyrody: Bielinek, Dąbrowa Krzymowska, Dolina Świergotki, Olszyna Źródliskowa pod Lubiechowem Dolnym, Olszyny Ostrowskie, Słoneczne Wzgórza. Poprzecinana jest siecią szlaków turystycznych (niebieski, zielony, czerwony), lecz i poza nimi istnieją dodatkowe szlaki - rowerowe i dydaktyczne.

 

It is a compact forest complex, bordering directly with the Oder, with a rich variety of terrain. It is an ideal place for cycling. Despite the name, it is not a dry area - on the contrary, you will find a lot of lakes and ponds here. The forest is rich in species of trees, plants and animals - a real paradise for nature lovers. In the Puszcza Piaskowa there are nature reserves: Bielinek, Dąbrowa Krzymowska, Dolina Świergotki, Olszyna Źródliskowa near Lubiechów Dolny, Olszyny Ostrowskie, and Słoneczne Wzgórza. It is crossed by a network of tourist routes (blue, green, red), but there are additional routes in addition to them - cycling and didactic.

 

FINDeer 2020