JEZIORO MĘTNO:

Najbliżej położone jezioro, zaledwie 1,2km. W prostej linii zdecydowanie bliżej, zobaczysz je z tarasu naszego domku. Stanowi atrakcyjny dla wędkarzy akwen wodny, otoczone jest lasami, z trudnym dostępem do linii wody, stąd właśnie przygotowano szereg pomostów. 

 

The nearest lake, only 1.2 km. In a straight line, definitely closer, you will see itfrom the terrace of our cottage. It is an attractive water area for fishermen,  surrounded by forests, with difficult access to the water line, hence a number of bridges were prepared.

FINDeer 2020